Prøv selv!

Nedenfor er koden fra blogginnlegget "Kodeeksempel som kan testes". Klikk på den grønne pila, eller bruk tastekombinasjonen "Shift" + "Enter". Du kan også skrive egen python-kode eller redigere den som allerede står der. Du får tilbake det opprinnelige eksempelet ved å laste siden på nytt.
liste = "en to tre fire fem seks" liste.split()

Hvordan virker det?

Våren 2022 ble PyScript lansert. Det er et prosjekt som gjør det enkelt å integrere python-kode i nettsider.