Kodeeksempel som kan testes

Enda mer tilfredsstillende ennå se interessante kodeeksempler, er å kunne teste dem, og aller helst med mulighet til å justere på dem.

På disse innleggene er kodeeksemplene bare tekst:

>>> liste = "en to tre fire fem seks"
>>> liste.split()
['en', 'to', 'tre', 'fire', 'fem', 'seks']
>>> 

Men med PyScript er det nå enkelt å tilby en nettside tilbyr Python, og hvor du som bruker kan kjøre denne koden selv. Du kan også endre den eller skrive helt egen kode.

Prøv selv, åpne siden Kodeeksempel som kan testes.

NB! Det tar litt tid, ~20-30 sekunder, før siden er ferdig lastet og du kan kjøre koden.