Steinar Skagemo

Kort oppsummert:

Ta gjerne kontakt med meg på:

(*) Forvaltningsinformatikk er en tverrfaglig master ved Avdeling for forvaltningsinformatikk, ved Universitetet i Oslo som kombinerer juss, informatikk og samfunnsvitenskap