Innlegg fra Github

Et av målene med å sette opp ny nettside, er å gjøre det relativt enkelt å publisere og endre, uten å være avhengig av å bruke helt nye verktøy, og helst uavhengig av et oppsett på én spesifikk PC. Nå som innholdet vedlikeholdes på Github, og (visstnok) skal publiseres automatisk ved endringer her, så tror jeg det skal være løst.

Dette innlegget vil isåfall være et bevis på det. Dette er skrevet på en PC, og etterpå tror jeg jeg må teste om det også er noenlunde enkelt å gjøre det samme fra mobiltelefonen.