Beste bruk av ChatGPT for programmering med Python?

Det er mye diskusjon om hvordan ChatGPT vil endre verden, og om det isåfall er til det bedre. Men underveis er det nyttig å se hvordan ChatGPT kan hjelpe oss, her og nå.

I artikkelen ChatGPT Is An Extra-Ordinary Python Programmer – der poenget er at ChatGPT er mer ordinær enn de fleste … – viser David Amos hvordan det bærer galt av sted når han ber ChatGPT gjøre for mye på en gang (“skriv et program som …”), men til gjengjeld får veldig god hjelp til å lage et program der han har store deler av oppbygning klart for seg.

I det første forsøket får han allerede fra start et program som er nesten riktig, men hvert forsøk på å få rettet opp manglene tar han bare lenger og lenger vekk fra målet, og han avslutter til slutt den delen av samtalen med “Absolute rubbish”.

I det andre forsøket ber han om en og en funksjon, som hver for seg løser en bit av oppgaven. Disse er stort sett riktige på første forsøk. Til slutt ber han om et program som syr disse funksjonene sammen, og da fungerer det:

Exactly what I wanted. The whole process took about 10 minutes.” (David Amos)