S. Skagemo - kort oppsummering


Elsykkel

Etter at jeg kjøpte en Haibike elsykkel våren 2012 har jeg blitt overbevist om at elsykler er det som kan gjøre byen enda bedre å bo i (det er ille at barna får beskjed om å holde seg inne for at de skal få frisk luft på de verste vinterdagene!), sørge for at flere er mer i aktivitet og får nyte godt av alle fordelene det fører med seg, og samtidig spare oss for milliardbeløp på investeringer i vei og kollektivløsninger.

Et håp er at noen finner noe bedre å bruke 40 milliarder kroner på enn å bygge mer vei for å få flere biler fortere inn til byen. Flere har ganske sterke meninger om ny E18, blant annet Olav Torvund og Isa Shillington.

Våren 2014 innså jeg at engasjementet for å formidle verdien av elsykler var blitt så sterkt at jeg erklærte meg selv som elsykkelevangelist.

Semantic Web

Våren 2007 avsluttet jeg hovedfag i forvaltningsinformatikk med en oppgave om Semantic Web og Minside, som jeg skrev sammen med Kjetil Helberg. Oppgaven kan lastes ned her (pdf-format): "Semantisk Minside - semantic web og rettighetsinformasjon"

Jobb og utdanning

Jeg er spesialrådgiver i Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans, seksjon for digitalisering. Jeg jobber dels i kommunens "Program for elektroniske tjenester" og dels med IKT-styring og -arkitektur. Mer detaljer om hva jeg jobber med finner du på LinkedIn.